Zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv na seminári Postavenie mimovládnych a odborových organizácií v boji proti diskriminácii v Poprade

14.03.2008

V dňoch 12. - 14. marca 2008 sa zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv zúčastnil na vzdelávacom podujatí – seminári k problematike diskriminácie a možností riešenia diskriminačného konania v Poprade. Seminár bol organizovaný občianskym združením Občan a demokracia a bol súčasťou projektu zameraného na antidiskriminačný tréning v prostredí mimovládneho a podnikateľského prostredia, s podporou Európskej komisie. Program bol zameraný najmä na možnosti mimovládnych a odborových organizácií efektívne sa zapojiť do boja proti diskriminácii, napríklad prostredníctvom dialógu s orgánmi štátnej správy, samosprávy, a ďalšími organizáciami, pôsobiacimi v oblasti ochrany ľudských práv, ovplyvňovaním a tvorbou verejných politík, právnej alebo inej pomoci obetiam diskriminácie. V rámci programu bol daný priestor na výmenu skúseností ako aj ďalšiemu rozvíjaniu zručností riešenia konfliktným sporom a ich predchádzaniu. Zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv oboznámil účastníkov semináru s praktickými poznatkami verejného ochrancu práv s problematikou diskriminácie, antidiskriminačnými postupmi, realizovanými v rámci kancelárie, ale aj so zákonom ustanovenou pôsobnosťou verejného ochrancu práv a možnosťami spolupráce s mimovládnymi organizáciami.
Zobraziť všetky