Zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv na na XIV. celoslovenskej konferencii sestier zo zariadení sociálnych služieb na Slovensku

16.03.2005

Dňa 16. marca 2005 sa zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv zúčastnil na XIV. celoslovenskej konferencii sestier zo zariadení sociálnych služieb na Slovensku s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v Ružomberku pod názvom: „Ošetrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb“. Cieľom konferencie bolo poukázať na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a na pracovné zaradenie sestier podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Zástupca kancelárie vo svojom príspevku priblížil prítomným otázku pôsobnosti verejného ochrancu práv a jeho právomoci v zmysle zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv znení neskorších predpisov.
Zobraziť všetky