Zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv na medzinárodnej konferencii „Patriotizmus a šovinizmus“

16.10.2007

Dňa 9. októbra 2007 sa zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv zúčastnil medzinárodnej konferencie „Patriotizmus a šovinizmus“. Konferencia, nad ktorej konaním prevzal záštitu podpredseda vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič sa venovala najmä otázkam vymedzenia pojmov nacionalizmus, patriotizmus, šovinizmus, historickým aj súčasným otázkam a prejavom vlastenectva, výchove pre pozitívne vlastenectvo či spoločenskej a sociálnej súdržnosti. Konferencia sa konala v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave.
Zobraziť všetky