Zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv na medzinárodnej konferencii „Nezávislosť a samostatnosť ombudsmana“ v Novom Sade

14.11.2008

V dňoch 6. – 7. novembra 2008 sa zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv zúčastnil medzinárodnej konferencie „Nezávislosť a samostatnosť ombudsmana“ v Novom Sade. Konferencia, organizovaná Pokrajinským ombudsmanom Vojvodiny v spolupráci s Komisárom Rady Európy pre ľudské práva s finančnou podporou nemeckej vlády a OBSE, bola venovaná otázkam inštitucionálneho postavenia a zabezpečenia nezávislosti ombudsmanských inštitúcií. Účastníci konferencie sa vo svojich príspevkoch venovali najmä otázkam nezávislosti inštitútu ombudsmana v zmysle Parížskych princípov, ktorá je mu udelená na zabezpečenie jeho nestrannosti, finančnej nezávislosti v zmysle odporúčaní Výboru ministrov a Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, ale aj možnostiam zlepšenia činnosti vo vzťahu k ostatným štátnym a neštátnym inštitúciám i médiám. V mene verejného ochrancu práv vystúpil zástupca kancelárie s príspevkom „Postavenie verejného ochrancu práv v Slovenskej republike, jeho nezávislosť a konflikt záujmov.“

Text príspevku v slovenskom jazyku (PDF) a v anglickom jazyku (PDF).
Zobraziť všetky