Zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv na medzinárodnej konferencii Manažment prorodových a prorodinných vzťahov v Bratislave

15.05.2008

Dňa 15. mája sa zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv zúčastnil medzinárodnej konferencie Manažment prorodových a prorodinných vzťahov. Hlavnou témou konferencie bola podpora ústretovosti zamestnávateľov a ich motivovanie k prijímaniu opatrení na zosúladenie rodinného a pracovného života. Po skončení konferencie sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení 7. ročníka súťaže „Zamestnávateľ  ústretový k rodine“.
Zobraziť všetky