Zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv na medzinárodnej konferencii k problematike ľudských práv v Kyjeve

14.04.2008

V dňoch 12. – 14. apríla 2008 sa zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv zúčastnil medzinárodnej konferencie „Modern Challenges to Human Rights and Freedoms“,  organizovanej ombudsmankou Ukrajiny. Hlavnou témou konferencie bola problematika ochrany ľudských práv v zúčastnených krajinách, ochrana práv vybraných skupín obyvateľstva, najmä migrantov, detí a osôb so zdravotným postihnutím. Na záver, pri príležitosti 60-teho výročia Deklarácie ľudských práv a slobôd, účastníci konferencie prijali vyhlásenie, v ktorom zdôraznili nové ciele v oblasti ochrany ľudských práv a slobôd, najmä potrebu odstránenia chudoby, hladu, nedostatku vody, poškodzovania životného prostredia, vzrastajúcej priepasti sociálneho a ekonomického rozvoja u jednotlivých národností, prejavov rasizmu a xenofóbie, intolerancie voči ženám a deťom, dehumanizácie či odstrašujúceho boja o moc a prírodné zdroje.

Vyhlásenie v plnom znení v anglickom jazyku nájdete tu.
Zobraziť všetky