Zástupca kancelárie verejného ochrancu práv na Jesennej škole práva k téme: „Právna subjektivita v Európe“

22.11.2008

V dňoch 14. – 22. novembra 2008 sa v Modre–Harmónii konal v poradí 13. ročník Jesennej školy práva, na ktorej sa zúčastnil aj zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv. Hlavnou témou tohto ročníka bola problematika právnej subjektivity v Európe. Jednotlivé príspevky a diskusie odborníkov z teórie i praxe boli venované najmä zakotveniu právnej subjektivity v chápaní človeka, slobode a právnej subjektivite, objektu a subjektu práva a v práve, spôsobilosti na práva a právne úkony, právnej zodpovednosti, zvláštnostiam právnej subjektivity v rôznych právnych odvetviach a právnej subjektivite vo verejnom práve ako aj právomoci orgánov verejnej moci. Organizátormi podujatia boli Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, nadácia Friedrich Ebert Stiftung a Slovenský národný podporný výbor EUROPE 2000.
Zobraziť všetky