Zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv na 10. okrúhlom stole Európskeho ombudsmana a Komisára pre ľudské práva Rady Európy

13.04.2007

V dňoch 12. - 13. apríla 2007 sa pri príležitosti 10. výročia založenia Kancelárie gréckeho ombudsmana za účasti predstaviteľov národných ľudskoprávnych inštitúcií uskutočnil 10. okrúhly stôl Európskeho ombudsmana a Komisára pre ľudské práva Rady Európy. Hlavnou témou rokovania bola implementácia ľudských práv a zákonnosti v Európe, kooperácia medzi ombudsmanmi, národnými ľudskoprávnymi inštitúciami a Komisárom pre ľudské práva Rady Európy. Stretnutie, na ktorom sa zúčastnil aj zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv v Slovenskej republike, sa konalo v Aténach.
Zobraziť všetky