Zasadnutie Rady ZMOS v Žiline

22.08.2012

Verejná ochrankyňa práv prijala pozvanie na 10. pracovné zasadnutie Rady ZMOS, ktoré sa uskutočnilo v Žiline. Jedným z bodov rokovania bola aj súčinnosť ZMOS s Kanceláriou verejného ochrancu práv.
Jana Dubovcová vo svojom príhovore zdôraznila, že ako ombudsmanka musí čo najlepšie poznať podmienky, v ktorých fungujú konkrétne samosprávy, a aj preto chce svoju kanceláriu čo najviac priblížiť k regiónom. Prítomných predstaviteľov samospráv zároveň požiadala o podporu pri napľňaní tohto dôležitého cieľa, aby mohli spoločne zlepšiť život ľudí vo všetkých oblastiach Slovenska.
Zobraziť všetky