ZARIADENÍ PRE SENIOROV JE VEĽA, KONTROL PRÍLIŠ MÁLO

27.06.2019

Ak štát dostatočne nekontroluje stav zariadení pre seniorov, je pravdepodobné, že sa v mnohých z nich porušujú ľudské práva. Dokazujú to aj niektoré prípady, akým je napríklad zariadenie Iris, v ktorom sa o seniorov staral nekompetentný personál a ohrozoval ich tak na živote. Je nevyhnutné, aby sme systém zmenili tak, aby k podobným kauzám nedochádzalo.

Už od vstupu do úradu je pre mňa otázka starostlivosti o seniorov na Slovensku prioritnou. Rozhodla som sa preto v rokoch 2017 a 2018 zrealizovať celoslovenský prieskum úrovne kontroly dodržiavania ľudských práv v zariadeniach sociálnych služieb so zameraním na seniorov. Dnes som na tlačovej konferencii predstavila svoje zistenia spolu s odporúčaniami pre zlepšenie situácie, ktoré doručím aj kompetentným výborom Národnej rady SR. Z prieskumu vyplynulo, že medzi najzásadnejšie problémy patria príliš nízky počet kontrol, spôsob, akým sú vykonávané či nejasné stanovenie právomocí kontrolných orgánov.

Skrátenú správu s mojimi zisteniami a odporúčaniami si môžete prečítať tu: https://bit.ly/31Yhwtx

Článok so záznamom z konferencie nájdete tu: https://bit.ly/2LmKaih
Zobraziť všetky