ZAČÍNAME S PRIESKUMOM ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ Z MINULOSTI

12.03.2020

Našou ústavou máme všetci garantované právo na priaznivé životné prostredie. Podľa medializovaných informácií o situácii na východno mSlovensku však môže v súvislosti s environmentálnymi záťažami z minulosti docházať k ohrozovaniu tohto práva u veľkého množstva ľudí.

Táto problematika sa dotýka širokého okruhu orgánov verejnej správy, od okresných úradov po ministerstvá, od špecializovaných orgánov verejnej správy po samosprávne kraje.
V rámci prieskumu z vlastnej iniciatívy sa pozrieme na to, tieto orgány verejnej správy rozhodovali, konali alebo nekonali v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a princípmi demokratického a právneho štátu.

O prieskume sa dozviete viac v relácii Silná zostava, v ktorej som o ňom hovorila.
Zobraziť všetky