Z VEREJNÉHO ZASADNUTIA ORGÁNU NIE JE MOŽNÉ ZAKÁZAŤ VYHOTOVOVANIE ZÁZNAMOV

28.10.2020


V júli sa na mňa obrátil podávateľ s podnetom týkajúcim sa zákazu vyhotovovania audiovizuálneho záznamu z júlového zasadnutia Akademického senátu STU. Po nedávnom doručení stanoviska senátu som prípad uzavrela a skonštatovala som, že senát zákazom vyhotovovania záznamu porušil právo na informácie. Aktuálne sa pri odvolávaní rektora zopakovala veľmi podobná situácia.

Keďže možnosť zachytiť priebeh verejného zasadnutia senátu predstavuje súčasť základného práva na informácie, toto bolo možné obmedziť len v súlade s pravidlami stanovenými ústavou. Zákon o vysokých školách nezveruje akademickým senátom právomoc obmedziť právo prijímať a rozširovať informácie tak, že by napríklad zakázal vyhotovovanie audiovizuálneho záznamu. Toto zistenie nevyhnutne vedie k záveru, že zákaz vyhotovovať audiovizuálny záznam zo zasadnutia a ďalej ho šíriť nemá oporu v zákone a je preto protiústavný.

Odporučila som mu preto, aby predchádzal podobným situáciám. Navrhla som, aby sa zdržal zákazu vyhotovovať a šíriť informácie z verejných zasadnutí senátu. Taktiež som odporučila zakotviť do Rokovacieho poriadku Akademického senátu STU, ustanovenie, ktoré stanoví, že nie je možné zakázať vyhotovovanie audiovizuálneho záznamu zo zasadnutí senátu a ďalej ich šíriť.

Čítajte viac.

Na obrázku môže byť: text, v ktorom sa píše „Ak je zasadnutie orgánu verejné, nie je možné zakázat vyhotovovat z neho záznamy Verejná ochrankyna práv“
Zobraziť všetky