ZÁSAHY DO SLOBODY TLAČE OHROZUJÚ DEMOKRACIU

04.06.2021

Podporujem výzvu Európskeho parlamentu na prepustenie Ramana Prataseviča a Sofie Sapegy, ktorí sú zadržiavaní bieloruskými úradmi. Ako verejná ochrankyňa práv považujem za mimoriadne dôležité uvedomovať si a chrániť slobodu tlače ako jeden z kľúčových a nosných pilierov demokracie a zároveň dbať o garanciu prístupu k informáciám, ktoré verejnosti prináša práca novinárov a novinárok.

Aj Slovenská republika je poznačená udalosťami, ktoré poukázali na značné rezervy v garancii princípov patriacich do demokratického zriadenia a právneho štátu, akými sú zabezpečenie priestoru pre novinárov a novinárky, aby mohli slobodne vykonávať svoju prácu a ich práva boli dostatočne chránené, nie naopak, potláčané a porušované.

Aktuálne udalosti týkajúce sa únosu a zadržania bieloruského novinára Ramana Prataseviča a Sofie Sapegy považujem za neprijateľné a odsúdeniahodné.

#freeRomanProtasevich
#freeSofiaSapega
Zobraziť všetky