Z OTVORENIA NOVÉHO ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V GALANTE

12.12.2019

Dnes som sa zúčastnila otvorenia nového Centra sociálnych služieb v Galante-Hodoch. Stredisko sa nachádza v priestoroch bývalého zariadenia Čistý deň – na mieste, ktoré si zaslúži novú kapitolu.

Zariadenia tohto typu majú ľuďom pomáhať, poskytovať im lepšie možnosti na život, alebo ako v tomto prípade – slúžiť ľuďom s neurologickými diagnózami ako je Parkinsonova choroba či skleróza multiplex. Myšlienky ochrany základných práv a slobôd tu však v minulosti neboli napĺňané, a preto som rada, že vzniká nové špecializované zariadenie.

Pevne verím, že stredisko sa bude snažiť pomôcť ľuďom s neurologickými ochoreniami ako len môže. Je dôležité mať na zreteli potreby týchto ľudí a pripraviť im čo najdôstojnejšie prostredie pre zabezpečenie prvotriednej starostlivosti. Práve takéto zariadenia dávajú šancu ľuďom, ktorých okolitý svet či ťažká životná situácia vylúčila z bežného života.

Prajem veľa úspechov Centru sociálnych služieb, pretože ich nečaká jednoduchá práca, o to viac si však cením, že je vidieť odhodlanie pomáhať.
Zobraziť všetky