Z ODOVZDÁVANIA OCENENIA SENIOR FRIENDLY

18.10.2019

Dnešný večer sa niesol v duchu odovzdávania ocenenia Senior Friendly pre spoločnosti a organizácie, ktorým záleží na vytváraní priestoru pre medzigeneračnú spoluprácu. V kategórií neziskových organizácií a mestských inštitúcií som mala možnosť odovzdať ocenenie aj ja a veľmi sa teším, že ho získala Staromestská knižnica v Bratislave. Cením si, že knižnica pravidelne pripravuje množstvo zaujímavých aktivít pre starších ľudí – či už ide o kurzy mobilnej gramotnosti pre seniorov, tréningy pamäti, diskusie či tvorivé dielne prepájajúce rôzne generácie.

Staromestskej knižnici aj ďalším oceneným v tejto kategórii – združeniu ČERVENÝ NOS Clowndoctors a primátorovi mesta Hlohovec Miroslavovi Kolárovi, úprimne gratulujem k oceneniu a vyjadrujem im uznanie za otvorenosť k medzigeneračnému dialógu v ich činnosti.
Zobraziť všetky