Z ODOVZDÁVANIA DIPLOMOV RIADITEĽOM A RIADITEĽKÁM OTVORENÝCH ŠKÔL

10.06.2019

Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti – Otvorené školy je výnimočným projektom. Spája mladých zanietených ľudí s mladšími žiačkami a žiakmi, ktorých vzdelávajú o demokratických hodnotách a šíria medzi nimi osvetu o fungovaní právneho štátu. V decembri minulého roka som na odovzdávaní •Ombudsmanského ďakujem• ocenila dvoch mladých šikovných ľudí, ktorí sa do projektu zapojili. Obaja pôsobili v inej škole – Lucia pracovala s nadpriemerne inteligentnými deťmi a Marián s deťmi z marginalizovanej rómskej komunity.

Dnes sa u nás v kancelárii stretli riaditelia a riaditeľky škôl, ktoré sa zapojili do projektu a ja som im s veľkou radosťou odovzdala diplomy za ich neoceniteľný vklad do problematiky ochrany ľudských práv na Slovensku.
Zobraziť všetky