ZÁLEŽÍ NÁM NA OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA AJ NA PRACOVISKU

29.06.2020

V Kancelárii verejného ochrancu práv považujeme ochranu životného prostredia a šetrnosť voči planéte za veľmi dôležité hodnoty. Tejto oblasti sa aktívne venujeme, napríklad v rámci prieskumu zameraného na staré environmentálne záťaže a ich odstránenie, o ktorom sme vás nedávno informovali. Cieľom je preskúmať problém a navrhnúť kroky, ktoré budú smerovať k zlepšeniu ochrany životného prostredia, ktoré má priamy dosah na všetkých občanov a občianky na Slovensku.

Šetrný prístup k prírode sa však snažíme uplatňovať nielen v našej činnosti, ale aj priamo na pracovisku. Okrem štandardného triedenia odpadu využívame i možnosť ekologickej recyklácie elektroodpadu so zohľadnením ochrany životného prostredia v okolí nášho pracoviska.

Naše poctivé triedenie odpadu si všimla aj SEWA, a. s, ktorá nám poslala Zelený certifikát. Hoci nám bol vystavený ešte vo februári, pre pandémiu nám bol oficiálne doručený až tento týždeň.

Ďakujeme za ocenenie. Budeme pokračovať v ekologickej recyklácii aj otváraní tém týkajúcich sa ochrany životného prostredia na Slovensku.
Zobraziť všetky