Z KONFERENCIE: AKO POMÔCŤ DIEŤAŤU OHROZENÉMU NÁSILÍM

15.10.2019

Právničky kancelárie na dnešnej medzinárodnej konferencii o ochrane práv detí, ktoré zažili násilie, predstavili naše zistenia a odporúčania v tejto oblasti.

Už dlhodobo upozorňujeme, že deti v trestných konaniach majú byť vypočúvané v špeciálnych výsluchových miestnostiach, ktoré sú vytvorené tak, aby v nich výsluch prebehol spôsobom primeraným ich veku. Ďalším krokom k zlepšeniu situácie, je spolupráca jednotlivých úradov a subjektov, ktorých úlohou je tieto deti chrániť. Pozitívnym výsledkom by bola posilnená informovanosť medzi políciou a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, čím by sa taktiež prispelo k minimalizácii opakovaných výsluchov.

Keďže aktuálna situácia detí, ktoré zažili násilie, nie je ideálna, je potrebné systém nastaviť tak, aby obete čo najviac chránil. Je totiž alarmujúce, ak si dieťa po viacnásobnom traumatizujúcom vypočúvaní povie, že o svojom probléme malo radšej mlčať.
Zobraziť všetky