ZÁKON ODDNES LEPŠIE CHRÁNI DETI PRED HROZBOU EXEKÚCIÍ

01.07.2020

Na problém exekúcií, ktoré hrozili deťom za nedoplatky za komunálny odpad, som dlhodobo upriamovala pozornosť a žiadala nápravu. Skutočnosť, že deti boli vystavené hrozbe exekúcie za dlhy, za ktoré nemajú niesť zodpovednosť, som považovala za neprípustnú.

Oddnes je účinná novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad, ktorá upravuje prechod poplatkovej povinnosti z dieťaťa na jeho zákonného zástupcu. Prechodné ustanovenie k zákonu zároveň upravilo problém s už vzniknutými nedoplatkami – zákonní zástupcovia ich majú dobrovoľne uhradiť do 31. 3. 2021, potom zo zákona prechádzajú na nich.

Teším sa zo zmeny a vítam, že naša legislatíva sa upravila v prospech ochrany najlepšieho záujmu dieťaťa, ako som na to upozorňovala viac ako tri roky.
Zobraziť všetky