ZÁKON BUDE VIAC CHRÁNIŤ DETI PRED HROZBOU EXEKÚCIÍ

19.12.2019

Po dlhodobom upozorňovaní na problém hroziacich exekúcií deťom v prípade nedoplatkov za komunálny odpad sa zmení legislatíva tak, aby boli viac chránené záujmy detí. V minulom roku som sa v tejto veci obrátila na Ústavný súd so žiadosťou, aby preskúmal súlad zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s Ústavou SR a medzinárodnými zmluvami. V prípade nedoplatkov mohli byť totiž exekúciami ohrozené aj deti. Okrem Ústavného súdu som sa obrátila aj na ministerstvo financií, aby v tejto veci zabezpečilo väčšiu ochranu detí. Ministerstvo na môj návrh reflektovalo pozitívne a pripravilo návrh legislatívnej zmeny v rámci novely zákona o odpadoch, ktorú schválil na poslednej schôdzi parlament a prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová ju včera podpísala.

Vítam, že po dlhodobom upozorňovaní na problém pristúpili kompetentní k zmene zákona. Dieťa nemôže byť vystavené hrozbe exekúcie za dlhy, za ktoré nemá prečo niesť zodpovednosť. Som rada, že naša právna úprava sa zmení v prospech ochrany najlepšieho záujmu dieťaťa. ​

Viac v tlačovej správe: https://cutt.ly/FrwTWvD




Zobraziť všetky