Z KALIŠŤA ZMIZOL PO II. SVETOVEJ VOJNE ŽIVOT, NIE VŠAK SPOMIENKY

14.08.2021

Kalište bolo významným centrom v rámci SNP a jeho obyvatelia sa do histórie spojenej s II. svetovou vojnou zapísali ako dôležité postavy napomáhajúce partizánom v boji proti nacistickým silám. Ich výhodou boli výborné znalosti terénu, vďaka ktorým sa spočiatku dokázali pred nepriateľmi brániť. Tragickým sa však stal 18. marec v roku 1945, kedy nemecké vojsko dedinu obkľúčilo a vypálilo. O život pritom prišlo 13 ľudí a 36 domov sa premenilo na popol. Preživšie rodiny ostali žiť v krutých podmienkach a v strachu, čoskoro však boli presťahované do Banskej Bystrice. Z Kališťa zmizol život a dedina sa stala miestom, ktoré pripomína krehkosť ľudského života a slobody.

Svoju nezastupiteľnú úlohu má pri úvahách o budúcnosti poznanie minulosti poznačenej krivdou. V tejto súvislosti považujem stretnutia s ľuďmi, ktorí prežili nepredstaviteľné hrôzy II. svetovej vojny a čelili prenasledovaniu a masívnemu potláčaniu základných práv, za nesmierne cenné. Je potrebné uvedomiť si, že plynutím času bude takýchto vzácnych momentov čoraz menej, ich svedectvá však budú prežívať aj vo forme pamätných podujatí, akým je aj Stretnutie generácií v Kališti. Ako upozorňuje profesor Tomáš Radil, ktorý sám ako dieťa prežil tábor Auschwitz-Birkenau, holokaust priniesol otrasné ponaučenie o tom, že priemyselným spôsobom je možné likvidovať masívne počty ľudí a obeťou sa môže stať akákoľvek menšina, ktorú manipulátori označia za nepriateľskú.

Buďme preto obozretní a nedovoľme, aby bola minulosť spätá s hrôzami II. svetovej vojny znevažovaná a manipulovaná. Pristupujme k jej obetiam s úctou a nedopusťme, aby sa téza o možnom opakovaní holokaustu potvrdila. Nech sú naplnené naše rozhodnutia múdrosťou a nech tieto rozhodnutia obstoja v plynutí času tak, ako pred nami obstáli rozhodnutia obyvateľov Kališťa podporovať partizánov a Slovenské národné povstanie, bez ohľadu na ohrozenie a stratu životov svojich i svojich blízkych.

Aký odkaz nám zanechávajú miesta, akým je Kalište, prostredníctvom utrpenia minulých generácií, ktoré my dnes v súčasnosti prenášame svojimi rozhodnutiami a činmi na ďalšie generácie?

Pre mňa je to posolstvo, aby poznatky týkajúce sa vraždenia zachraňovali ohrozených dnes i v budúcnosti.

Na obrázku môže byť 3 ľudia, stojaci ľudia, vojenská uniforma a vonku
Zobraziť všetky