Z KALIŠŤA ZMIZOL ŽIVOT, NO SPOMIENKY OSTALI

22.06.2019

Svoju úctu padlým, ktorí sa pre svoju statočnosť stali obeťami vojny, som dnes spolu s vedúcim kancelárie Mariánom Törökom vyjadrila symbolickým položením venca k pamätníku v dedinke Kalište.

Hrôzy II. svetovej vojny po sebe zanechali mnohé rany a stopy, na ktoré nesmieme zabúdať. Tragédia, ktorá sa odohrala presne 18. marca v roku 1945, sa spája s malou dedinou Kalište situovanou v Národnom parku Nízke Tatry. Keďže bola známym centrom partizánov v Slovenskom národnom povstaní, pred koncom vojny ju nacisti vypálili a obyvateľov obce postrieľali. Tí, ktorí tragické udalosti prežili, sa z dediny vysťahovali. Z Kališta zmizol život a už sa sem nikdy nevrátil. Dedina sa stala miestom, ktoré pripomína krehkosť ľudského života a slobody.

Nezabúdame, pripomíname si, ctíme si.
Zobraziť všetky