Z DNEŠNÉHO STRETNUTIA S PANI PREZIDENTKOU

19.02.2020

Dnes som u nás v  Kancelárii verejného ochrancu práv s radosťou privítala prezidentku SR  Zuzanu Čaputovú. Predstavila som jej našu prácu a aktivity predovšetkým v  oblastiach, ktoré patria aj medzi jej priority.

Diskutovali sme o  vymožiteľnosti práva a spravodlivosti na Slovensku, kedy som poukázala na to, že najviac podnetov, ktoré nám do kancelárie posielate, sa týkajú zbytočných prieťahov v konaniach. Zároveň v tejto oblasti konštatujeme každý rok najviac porušení základných práv.

Venovali sme sa tiež ochrane práva na priaznivé životné prostredie, ktorá je mimoriadne urgentná v kontexte celosvetovej klimatickej krízy, ale aj v rámci problémov týkajúcich sa našej krajiny. V súvislosti s tým som pani prezidentku informovala, že v kancelárii aktuálne spúšťame prieskum zameraný na problematiku nepriaznivého vplyvu a ohrozenia starými environmentálnymi záťažami.

Kľúčovou a zásadnou témou nášho stretnutia bola moja správa o dodržiavaní základných práv a slobôd v zariadeniach pre seniorov. Pani prezidentke som prezentovala svoje zistenia, akými sú napríklad chýbajúca ochrana súkromia seniorov v  zariadeniach či inštitucionálna kultúra, ktorá v nich prevláda.

Po stretnutí u nás v kancelárii pokračujeme návštevou zariadenia pre seniorov v Borskom Mikuláši, ktoré môj tím navštívil a analyzoval v  rámci zmieňovaného prieskumu. Toto zariadenie predstavuje príklad dobrej praxe, pretože v rámci možností prijalo všetky naše odporúčané návrhy na zlepšenie.

Som vďačná pani prezidentke za jej záujem o našu činnosť, jej podporu si veľmi vážim.
Zobraziť všetky