XVIII. ročník olympiády tvorivosti detí a mládeže reedukačných domovov, diagnostických centier a liečebno-výchovných sanatórií po záštitou verejného ochrancu práv

19.05.2011

Dňa 19. mája 2011 sa konala živá prehliadka XVIII. ročníka olympiády tvorivosti detí a mládeže reedukačných domovov, diagnostických centier a liečebno-výchovných sanatórií pod záštitou verejného ochrancu práv. Podujatie organizovalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, krajský školský úrad, Združenie odborných učilíšť Slovenskej republiky a diagnostické centrum pre mládež v Záhorskej Bystrici.
Zobraziť všetky