XVII. konferencia Dieťa v ohrození: „Psychologické, legislatívne a sociálne problémy ochrany detí rozvedených rodičov“

28.11.2008

V dňoch 28. – 29. novembra 2008 sa v Bratislave uskutočnil XVII. ročník z cyklu konferencií Dieťa v ohrození. Tohtoročná konferencia, nad ktorej konaním prevzal záštitu verejný ochranca práv, bola venovaná psychologickým, legislatívnym a sociálnym problémom ochrany práv detí rozvedených rodičov.  Hlavnými organizátormi boli Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a Bratislavská vysoká škola práva, spoluorganizátormi Kancelária verejného ochrancu práv a Detský fond Slovenskej republiky. Konferencia sa konala v priestoroch Bratislavskej vysokej školy práva na Tomášikovej ulici.

Pozvánku na konferenciu nájdete tu (PDF).
Zobraziť všetky