Workshop o prieskumoch verejnej ochrankyne práv v SR a ČR

20.05.2015

Právnici a vedúci kancelárie Marián Török privítali dňa 20. mája v svojich priestoroch sociologičku Marínu Urbánikovú z kancelárie českej ombudsmanky Anny Šabatovej. Spoločne absolvovali workhop "Prieskumy dodržiavania základných práv a slobôd - vlastná iniciatíva verejného ochrancu práv".

Na celodennom workshope si vymieňali znalosti a skúsenosti z oblasti prieskumov dodržiavania práv, ktoré slovenská aj česká verejná ochrankyňa práv z vlastnej iniciatívy pravidelne vykonávajú.

Podrobne sa zaoberali celým procesom tvorby prieskumu v logickej následnosti od rôznych metód zberu údajov, cez dokumentáciu, až po spracovanie záverečnej správy a spätnú analýzu.

Marína Urbániková z Kancelárie verejného ochráncu práv v Českej republike a vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv na Slovensku Marián Török.

Právnici sa na workshope zaoberali celým procesom tvorby prieskumu v logickej následnosti od rôznych metód zberu údajov, cez dokumentáciu, až po spracovanie záverečnej správy a spätnú analýzu.

Právnici kancelárie každoročne vykonávajú niekoľko prieskumov o prioritných témach verejnej ochrankyne práv.

Na fotografii (zľava): Marína Urbániková z Kancelárie verejného ochrancu práv v ČR, vedúci odboru ochrany základných ľudských práv a slobôd Peter Kresák a zástupca vedúceho odboru ochrany základných práv a slobôd Tomáš Čitbaj.

Zástupca vedúceho odboru ochrany základných ľudských práv a slobôd Tomáš Čitbaj hovoril aj o používaní audiovizuálnych médií pri prieskumoch.

FOTO: Kancelária verejného ochrancu práv - Romana Juhásová
Zobraziť všetky