VZNIKNE RADA VLÁDY PRE DUŠEVNÉ ZDRAVIE

06.10.2020

Tím Kancelárie verejného ochrancu práv dnes absolvoval osobné stretnutie so zástupcom ministerstva zdravotníctva, na ktorom spoločne diskutovali o vzniku Rady vlády SR pre duševné zdravie. V rámci príprav bola inštitúcia Verejného ochrancu práv nominovaná za stáleho člena.

Na základe podnetov od občanov a občianok či prieskumov, ktoré realizujeme, si uvedomujeme, že stav starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku potrebuje výrazné zlepšenie. Vítame snahu ministerstva o vytvorenie medzirezortného orgánu, ktorého úlohou má byť koordinácia tvorby národných politík v oblasti duševného zdravia. Vzhľadom na to, že ide o problematiku, ktorá patrí aj do našej agendy, oceňujeme oslovenie v rámci členstva v rade.
Zobraziť všetky