Vystúpenie verejnej ochrankyne práv v Petičnom výbore Európskeho parlamentu

23.06.2015

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová vystúpila 23. júna v Petičnom výbore Európskeho parlamentu v Bruseli na pozvanie jeho predsedníčky Cecilie Wikström k téme petičného práva.

Ako jeden z príkladov, ktorý poukazuje na deficit v prijímaní nehmotných hodnôt Európskej únie, uviedla verejná ochrankyňa práv prípad obce Tešedíkovo, ktorému sa v minulosti venovala.

Verejná ochrankyňa práv zároveň poukázala na fakt, že ak sa nebudeme venovať oblasti práv ľudí vo vzdelávaní, len veľmi ťažko sa podarí zvýšiť povedomie o právach ľudí a ich aktívnom uplatňovaní.

Na vypočutí sa zúčastnili odborníci z celej Európy, aby diskutovali o možnostiach zvýšenia úrovne realizovania petičného práva v praxi.

FOTO: Kancelária verejného ochranca práv
Zobraziť všetky