Výsledky vybavenia podnetu - policajný zásah v Moldave nad Bodvou

22.08.2013

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová ukončila preskúmavanie podnetu, ktorý sa týkal policajného zásahu v rómskej osade Budulovská v Moldave nad Bodvou.

Po preskúmaní okolností policajnej akcie a po vyhodnotení zistených skutočností o postupe polície z hľadiska jeho prípadného rozporu s právnym poriadkom alebo s princípmi demokratického a právneho štátu a z hľadiska dodržiavania a ochrany základných ľudských práv a slobôd, verejná ochrankyňa práv dospela k tomuto záveru:

Polícia policajnou akciou, ktorú vykonala 19.6.2013 v Moldave nad Bodvou, Budulovská ul., neoficiálne nazývanou rómska osada Budulovská, porušila svojím postupom základné práva a slobody bližšie neurčenému počtu fyzických osôb, ktoré sa počas vykonávania policajnej akcie ocitli na mieste policajného zásahu, a tiež tým fyzickým osobám, ktoré policajti predviedli z osady na policajné oddelenie na preukázanie totožnosti a po predvedení boli na policajnom oddelení zadržiavané počas niekoľkých hodín.

Verejná ochrankyňa práv zároveň skonštatovala, že Slovenská republika nemá v zmysle požiadavky čl. 3 Dohovoru zabezpečené nezávislé vyšetrovanie takýchto prípadov, a teda nevytvorila dostatočné procesné záruky ochrany práv osôb, ktorých základné práva a slobody môžu byť dotknuté postupom policajných orgánov.

O zistených skutočnostiach verejná ochrankyňa práv informovala ministra vnútra SR a prezidenta Policajného zboru SR, ktorým zároveň navrhla aj prijatie viacerých opatrení.

So súhlasom podávateľa Kancelária verejného ochrancu práv zverejňuje úplné Upovedomenie o výsledkoch vybavenia podnetu, ktoré si môžete prečítať TU.
Zobraziť všetky