VYROZUMENIA VEREJNEJ OCHRANKYNE PRÁV VLÁDE SR

16.12.2013

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová sa dnes prvýkrát obrátila na vládu SR s vyrozumeniami verejného ochrancu práv. Dôvodom je nesúhlas so stanoviskom a postupom Ministerstva vnútra SR v súvislosti s jej zisteniami, ktoré sa týkajú policajného zásahu v Moldave nad Bodvou.

„Napriek zisteniam verejného ochrancu práv o závažnom porušení základných práv a slobôd väčšieho počtu osôb, ku ktorým preukázateľne došlo neoprávneným a neprimeraným postupom polície, dodnes neboli prijaté žiadne opatrenia. Preto, že ministerstvo vnútra, ako ústredný orgán štátnej/verejnej správy, nemá nadriadený orgán, predkladám vláde podľa § 19 ods. 3 zákona o verejnom ochrancovi práv vyrozumenie o nesúhlase verejného ochrancu práv so stanoviskom ministerstva vnútra z 12.9.2013, ktoré v podstate zopakovalo aj v liste z 9.12. 2013. Rovnako predkladám vyrozumenie verejného ochrancu práv o tom, že doteraz neboli prijaté dostatočné opatrenia na ochranu základných práv a slobôd fyzických osôb vystavených policajnému zásahu alebo ich predvedeniu na policajné oddelenie na overenie, preukázanie a zistenie ich totožnosti a neboli vyvodené dôsledky zo zisteného porušenia práva,“ uvádza verejná ochrankyňa práv v materiáli, ktorý bol dnes doručený na Úrad vlády SR.

PREDKLADACIA SPRÁVA (úplné znenie TU)

VLASTNÝ MATERIÁL (úplné znenie TU)

NÁVRH UZNESENIA (úplné znenie TU)Zobraziť všetky