Správy o činnosti

Podľa § 23 ods. 1 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov: „Verejný ochranca práv predkladá národnej rade každý rok v prvom štvrťroku správu o činnosti, v ktorej uvedie svoje poznatky o dodržiavaní základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb orgánmi verejnej správy a jeho návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov.“

 Na základe uvedeného zákonného ustanovenia a v súlade s ním Národnej rade Slovenskej republiky v 1. štvrťroku roka 2019

 Verejný ochranca práv predkladá

Správu o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie kalendárneho roka 2018, v ktorej uvádza svoje poznatky o dodržiavaní základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb orgánmi verejnej správy a svoje návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov. Celú správu si môžete prečítať tu.

ARCHÍV VÝROČNÝCH SPRÁV

2017

Správa kancelárie verejného ochrancu práv za obdobie kalendárneho roka 2017 (PDF)

2016

Správa Kancelárie verejného ochrancu práv za obdobie kalendárneho roka 2016 (PDF)

2015

Správa o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2015

Správa Kancelárie verejného ochrancu práv o výsledkoch jej činnosti, hospodáraní a podmienkach pre jej činnosť v roku 2015 (PDF)
Príloha č.1 : Kancelária verejného ochrancu práv, Organizačná štruktúra
Príloha č.2 : Rezolúcia 1959 (2013) Parlamentného zhromaždenia Rady Európy

2014

Správa o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2014 (PDF)
Príloha k Správe o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2014 (PDF)

2013

Správa o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2013 (PDF)
Príloha k Správe o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2013 (PDF)

2012

Správa o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2012 (PDF)
Odporúčania verejnej ochrankyne práv adresované poslancom NR SR.


01.05.2012           Správa o činnosti VOP (PDF)
Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie od 1. marca 2011 do 31. decembra 2011.

20.05.2011           Správa o činnosti VOP (PDF)
Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie od 1. marca 2010 do 28. februára 2011.

30.03.2010           Správa o činnosti VOP (PDF)
Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie od 1. marca 2009 do 28. februára 2010.

06.04.2009           Správa o činnosti VOP (PDF)
Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie od 1. marca 2008 do 28. februára 2009.

26.03.2008           Správa o činnosti VOP (PDF)
Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie od 1. marca 2007 do 29. februára 2008.

04.04.2007           Správa o činnosti VOP (PDF)
Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie od 1. marca 2006 do 28. februára 2007.
 
06.04.2006           Správa o činnosti VOP (PDF)
Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie od 1. marca 2005 do 28. februára 2006.
 
06.09.2005           Správa o činnosti VOP (PDF)
Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie od 1. marca 2005 do 31. augusta 2005.
 
29.03.2005           Správa o činnosti VOP (PDF)
Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie od 1. marca 2004 do 28. februára 2005.
 
27.09.2004           Správa o činnosti VOP (PDF)
Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie od 1. marca 2004 do 31. augusta 2004
 
29.03.2004           Správa o činnosti VOP (PDF)
Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie od 1. marca 2003 do 29. februára 2004
 
22.09.2003           Správa o činnosti VOP (PDF)
Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie od 27. marca 2002 do 28. februára 2003