Vyhlásenie verejného ochrancu práv k prípadu vydania Mustafu Labsiho do Alžírska

18.12.2007

Verejný ochranca práv v súvislosti s prípadom vydania Mustafu Labsiho registruje viac ako 200 listov a žiadostí od mimovládnych organizácií i od súkromných osôb z rôznych krajín sveta. Napriek skutočnosti, že pôsobnosť verejného ochrancu práv sa nevzťahuje na rozhodovanie súdov, proces vydania Mustafu Labsiho pozorne sleduje. Osobitným listom verejný ochranca práv oslovil ministra spravodlivosti Slovenskej republiky Štefana Harabina a požiadal ho, aby prípadu bola venovaná zvýšená pozornosť v duchu našich medzinárodných záväzkov ohľadne ochrany a dodržiavania ľudských práv u osôb, ktoré sú vydávané za účelom trestného stíhania alebo výkonu trestu do iného štátu. Verejný ochranca práv vyjadril presvedčenie, že Slovenská republika rešpektuje a postupuje podľa platného právneho poriadku i medzinárodných dohovorov, ku ktorým pristúpila.
Zobraziť všetky