Vyhlásenie verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej k súčasnej situácii

09.03.2018

Sloboda prejavu a sloboda zhromažďovania sú chránené ústavou. V demokratickej spoločnosti sú štátne orgány a ich predstavitelia povinní tieto práva plne rešpektovať a napomáhať ich uplatňovaniu.  

Novinári a novinárky svojou prácou napĺňajú aj ďalšie základné právo, a to právo verejnosti na informácie. Médiá sprostredkujú občanom informácie o fungovaní štátu, na základe ktorých sa môžu zodpovedne rozhodovať o tom, komu správu štátu zveria. Demokratická spoločnosť nemôže fungovať bez slobodnej práce novinárov a novinárok.

Povinnosťou štátu v demokratickej spoločnosti je vyšetriť dôsledne a rýchlo každý trestný čin. V každom takomto prípade štát musí zabezpečiť, aby bolo vyšetrovanie nestranné a nezávislé. V prípade vraždy novinára, ktorý sa zaoberal zlyhaniami štátu a jeho orgánov, musí štát na splnenie tejto svojej povinnosti vynaložiť osobitné úsilie. A musí presvedčiť občanov, že tak skutočne postupuje.

Dôvera verejnosti v štátne orgány je totiž základom ich legitimity.  

Vyhlásenie verejnej ochrankyne práv v anglickom jazyku si môžete prečítať TU.
Zobraziť všetky