Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien

14.01.2003

Návšteva členov Výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien pod vedením jej predsedu p. Lászlo Nagya v priestoroch Kancelárie verejného ochrancu práv sa uskutočnila dňa 14. januára 2003. Členovia výboru sa mali možnosť bližšie oboznámiť s podnetmi, ktoré rieši Verejný ochranca práv a priestormi, v ktorých sa Kancelária nachádza. Zo strany Výboru vyvstala požiadavka oboznámiť sa bližšie s problematikou adopcií detí do cudziny. Verejný ochranca práv následne požiadal Slovenský výbor pre UNICEF o poskytnutie danej informácie.
Zobraziť všetky