Výberové konanie na voľné štátnozamestnanecké miesta právnikov v Kancelárii verejného ochrancu práv

01.12.2008

Kancelária verejného ochrancu práv obsadzuje voľné štátnozamestnanecké miesta odborných pracovníkov právneho odboru. Termín podania prihlášky je 1. decembra 2008, rozhodujúci je dátum  podania na poštovej pečiatke. Výberové konanie sa následne uskutoční 15. decembra 2008. Bližšie informácie o podmienkach pre zaradenie do výberového konania nájdete v časti Kancelária - Pracovné príležitosti.  
Zobraziť všetky