VOLEBNÉ PRÁVO ŽIEN MÁ VÝROČIE STO ROKOV

29.02.2020

Dnes ubehlo presne 100 rokov od momentu, kedy ženy získali volebné právo. Do roku 1920 im bolo toto základné právo odopierané a dosiahnuť možnosť slobodne sa rozhodovať vo voľbách ich stálo mnoho úsilia.

V minulosti boli ženy z procesu voľby vylúčené a hľadali cesty k rovnoprávnosti. Príležitosť voliť a byť volené nebola vždy samozrejmosťou, dnes možnosť voľby máme, tak ju využime.
Zobraziť všetky