Vnímaví k druhým by sme mali byť nielen medzi blízkymi, ale aj medzi ľuďmi v práci, v škole a v spoločnosti

15.12.2017

Tento týždeň som odovzdávala ocenenia Vnímavá komunita pre školy, jednotlivcov, firmy a projekty, ktoré pomáhajú zraniteľným skupinám obyvateľstva. Nad podujatím neziskovej organizácie Eduma, ktorú vedie Janette Maziniová Motlová, prebral záštitu prezident Andrej Kiska.

Som veľmi rada, že zo Slovenska robia lepšie miesto pre život všetkých ľudí bez rozdielu nielen mimovládne organizácie, ale aj množstvo jednotlivcov a obchodných spoločností. Ocenené aktivity a projekty sú skvelým zdrojom inšpirácie pre orgány verejnej správy na scitlivovanie a zvyšovanie vnímavosti svojich pracovníkov k zraniteľným skupinám spoločnosti ako sú deti, seniori či zdravotne postihnuté osoby. Vnímam to ako skvelú príležitosť preventívne prispievať k ochrane základných práv a slobôd.
Zobraziť všetky