Vláda a parlament dostanú správu od verejnej ochrankyne práv

26.09.2012

Kancelária verejného ochrancu práv ukončila preskúmavanie všetkých podnetov z oblasti zdravotníctva. V najbližšom období pripraví komplexnú správu, ktorú predloží vláde a príslušným Výborom NR SR.
„Naši právnici vykonali veľmi rozsiahle a komplexné šetrenie. Do Kancelárie sme dostali 15 podnetov asi od každého, kto v zdravotníctve pôsobí a skoro proti každému. O stanovisko alebo vyjadrenie k danej veci sme žiadali približne 40 rôznych subjektov,“ uviedla Jana Dubovcová.
Verejná ochrankyňa práv skúmala otázku, či orgány verejnej správy svojim konaním, rozhodovaním alebo nečinnosťou mohli vytvoriť priestor na porušovanie základných práv sestier, pôrodných asistentiek alebo iných zdravotníckych pracovníkov. Pretože výlučne takéto preskúmanie patrí do jej pôsobnosti.
„Výsledkom môjho zisťovania vo vzťahu k týmto orgánom verejnej správy je to, že nevytvárali priestor na porušovanie základných práv sestier. Zároveň musím zdôrazniť, že naše šetrenie sa nemôže týkať a ani sa netýkalo jednotlivých zamestnávateľov a ich postupu vo vzťahu k zamestnancom. Pokiaľ ide o tieto individuálne pracovnoprávne vzťahy, platí to, čo som povedala už na začiatku – rozhodovať o nich môže jedine súd,“ skonštatovala verejná ochrankyňa práv.

V prípade záujmu si kompletnú tlačovú správu môžete prečítať TU.
Zobraziť všetky