Verejný ochrancu práv v „Klube ekonómov“

24.02.2005

Dňa 24. februára 2005 na pozvanie „Klubu ekonómov“ sa verejný ochranca práv počas 342. klubového štvrtku na Ekonomickej univerzite v Bratislave venoval najmä činnosti verejného ochrancu práv, jej legislatívnemu rámcu, dôvodom kreovania inštitútu verejného ochrancu práv v Slovenskej republike, preskúmavaným podnetom fyzických a právnických osôb a zisteným porušeniam Ústavy Slovenskej republiky orgánmi verejnej správy. Verejný ochranca práv poukázal aj na spoluprácu s médiami, mimovládnymi organizáciami, vysokými školami, osobitne priblížil iniciatívu Kancelárie verejného ochrancu práv smerom k zvyšovaniu právneho vedomia na Slovensku. Počas diskusie sa účastníci stretnutia osobitne zaujímali o uplatňovanie hospodárskych práv, práv národnostných menšín a o problémy územnej samosprávy.
Zobraziť všetky