Verejný ochranca práv vystúpil vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien so správou o činnosti

30.04.2008

V stredu 30. apríla 2008 o 10.30 hod. oboznámil verejný ochranca práv Pavel Kandráč poslancov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien  so svojimi zisteniami v oblasti ochrany základných práv a slobôd na Slovensku. Predkladal takto už šiestu správu o činnosti, ktorá je súhrnom poznatkov verejného ochrancu práv o tom, ako orgány verejnej správy dodržiavajú základné práva a slobody fyzických a právnických osôb. Jej súčasťou je aj analýza podnetov, doručených verejnému ochrancovi práv za obdobie od 1. marca 2007 do 29. februára 2008, s dôrazom na zefektívnenie ochrany základných práv a slobôd v Slovenskej republike.

Správu o činnosti v plnom znení nájdete tu.Zobraziť všetky