Verejný ochranca práv vystúpil v pléne Národnej rady Slovenskej republiky so Správou o činnosti

21.05.2008

Dňa 21. mája 2008 verejný ochranca práv na 21. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky uviedol svoju Správu o činnosti.  Správu o činnosti, ktorú verejný ochranca práv podľa ustanovenia § 23 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov predkladá národnej rade každý rok v prvom štvrťroku, uviedol už v poradí šiesty krát. V pravidelných správach o činnosti uvádza svoje poznatky o dodržiavaní základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb orgánmi verejnej správy ako aj návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov.

Všetky správy o činnosti nájdete na internetovej stránke verejného ochrancu práv v časti Správy o činnosti.  Aktuálnu správu o činnosti za obdobie od 1. marca 2007 do 29. februára 2008 nájdete aj tu.
Zobraziť všetky