Verejný ochranca práv v živom vysielaní Slovenského rozhlasu ku Dňu ľudských práv

01.12.2005

Pri príležitosti Dňa ľudských práv sa 1. decembra 2005 uskutočnilo vysielanie relácie "Beseda z prvej ruky" Slovenského rozhlasu k problematike dodržiavania a ochrany ľudských práv a základných slobôd v Slovenskej republike. Živého vysielania relácie sa zúčastnil verejný ochranca práv Pavel Kandráč a predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien László Nagy. Ústrednou témou boli poznatky z porušovania základných práv a slobôd v Slovenskej republike, potreba zvyšovania právneho vedomia obyvateľstva, plánované legislatívne úpravy v uvedenej oblasti i odpovede na otázky poslucháčov.
Zobraziť všetky