Verejný ochranca práv v živom vysielaní Slovenského rozhlasu k I. výročiu vstupu Slovenskej republiky do EÚ

02.05.2005

Pri príležitosti I. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie sa dňa 2. mája 2005 zúčastnil verejný ochranca práv živého vysielania relácie "Kontakty" Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina. Hlavnou témou bola problematika ochrany základných práv a slobôd v Európskej únii so zameraním na ustanovenia Charty základných práv únie, postavenie Európskeho ombudsmana a jeho súčinnosť s verejným ochrancom práv, ale i možnosti domáhania sa ochrany práv a slobôd na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu.
Zobraziť všetky