Verejný ochranca práv v živom vysielaní relácie Nočná pyramída Slovenského rozhlasu

27.04.2007

Dňa 27. apríla 2007 bol verejný ochranca práv hosťom relácie Nočná pyramída Slovenského rozhlasu Rádio Slovensko. Hlavnou témou relácie boli otázky súvisiace s ochranou základných práv a slobôd a činnosťou verejného ochrancu práv v Slovenskej republike, ako aj praktické poznatky verejného ochrancu práv získané za obdobie prvého päťročného funkčného obdobia, prezentované aj v poslednej Správe o činnosti predloženej Národnej rade Slovenskej republiky v marci 2007. Relácia bola vysielaná v čase od 22.30 hod. do 24.00 hod. s možnosťou kladenia poslucháčskych otázok.
Zobraziť všetky