Verejný ochranca práv v živom vysielaní relácie Večerná galaxia Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina k problematike ochrany a dodržiavania základných práv a slobôd v Slovenskej republike z pohľadu činnosti verejného ochrancu práv

01.05.2006

Dňa 1. mája 2006 boli verejný ochranca práv, predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien László Nagy a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Rudolf Žiak hosťami živého vysielania relácie "Večerná galaxia" Rádia Regina Bratislava. Hlavnou témou relácie, vysielanej po 20.00 hod. bola problematika ochrany základných práv a slobôd v Slovenskej republike z pohľadu pôsobnosti verejného ochrancu práv, priblíženie poznatkov o preukázaných porušeniach základných práv a slobôd v zmysle Správy o činnosti verejného ochrancu práv predloženej Národnej rade Slovenskej republiky v roku 2006 ako aj ďalšie aktuálne otázky z oblasti zabezpečovania ochrany práv a slobôd na Slovensku.
Zobraziť všetky