Verejný ochranca práv v živom vysielaní relácie Kontakty Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina k novelám týkajúcim sa postavenia verejného ochrancu práv

06.03.2006

Dňa 6. marca 2006 boli verejný ochranca práv Pavel Kandráč a predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien László Nagy hosťami živého vysielania relácie Kontakty Rádia Regina Bratislava. Hlavnou témou relácie bola nová právna úprava niektorých aspektov postavenia verejného ochrancu práv v právnom systéme Slovenskej republiky ako aj ich praktické dôsledky na jeho činnosť. Relácia bola vysielaná v pravidelnom čase od 11, 00hod. do 11,45hod. s možnosťou kladenia poslucháčskych otázok po vyzvaní moderátorkou relácie.
Zobraziť všetky