Verejný ochranca práv v Alekšinciach

15.04.2010

Dňa 15. apríla 2010 verejný ochranca práv a právničky Kancelárie verejného ochrancu práv besedovali so žiakmi Základnej školy v Alekšinciach o ochrane základných práv a slobôd, osobitne práv dieťaťa. Verejný ochranca žiakov informoval aj o Projekte detských spolupracovníkov verejného ochrancu práv – detských ombudsmanov a o možnostiach využívania webovej stránky pre deti www.detskyombudsman.sk. Na následne konanej besede s obyvateľmi  obce Alekšince verejný ochranca práv a právničky Kancelárie verejného ochrancu odpovedali na otázky občanov, ktoré sa týkali najmä problémov v sociálnej oblasti a problémov spojených s vlastníckym právom.
Zobraziť všetky