Verejný ochranca práv so Správou o činnosti v pléne Národnej rady Slovenskej republiky

26.05.2005

Dňa 26. mája 2005 Pavel Kandráč, verejný ochranca práv predniesol Správu o činnosti verejného ochrancu práv za uplynulý rok v pléne Národnej rady Slovenskej republiky. Konštatoval, že základné práva a slobody sa v Slovenskej republike neporušujú masovo. Upriamil pozornosť poslancov na zistené porušenia Ústavy Slovenskej republiky, osobitne na zbytočné prieťahy v konaní súdov i ostatných orgánov verejnej správy, v neposlednom rade na sociálne práva občanov a venoval sa aj legislatívnym nedostatkom ochrany práv občanov. Na základe získaných poznatkov z preskúmavania podnetov i z vlastnej iniciatívy analyzoval dôvody konfliktov medzi úradníkmi orgánov verejnej správy a občanmi, zameral sa na etiku a odbornosť úradníkov. Osobitnú pozornosť venoval ochrane práv detí a uplatňovaniu Dohovoru o právach dieťaťa v Slovenskej republike. Prílohou správy, ktorú verejný ochranca práv predložil je návrh Programu uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý vypracoval z vlastnej iniciatívy. Na záver vystúpenia verejný ochranca práv pozval poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby strávili pracovný deň v Kancelárií verejného ochrancu práv. Pavol Hrušovský, predseda Národnej rady Slovenskej republiky, ako sám konštatoval, strávil pracovný deň v Kancelárií verejného ochrancu práv, na základe čoho ocenil náročnú prácu verejného ochrancu práv.
Zobraziť všetky