Verejný ochranca práv sa stretol s predstaviteľmi Slovenskej advokátskej komory

28.01.2004

Dňa 28. januára 2004 sa uskutočnilo stretnutie verejného ochrancu práv s predstaviteľmi Slovenskej advokátskej komory – JUDr. Štefanom Detvaiom – predsedom Slovenskej advokátskej komory, JUDr. Antonom Blahom - predsedom Nadácie slovenskej advokácie a Mgr. A. Popovcom – riaditeľom sekretariátu 0SAK.

Obsahom stretnutia bolo rokovanie o:
1. Bezplatná právna pomoc v SR
2. Vzájomná spolupráca

Výsledkom rokovania bolo, že strany budú iniciovať prijatie právneho predpisu o poskytovaní bezplatnej právnej pomoci v SR. Spoločne sa ohľadom tejto problematiky obrátia na predsedu NR SR, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, poslancov a ministra spravodlivosti Slovenskej republiky. Spoločne sa zhodli, že nevyhnutnosť prijatia právnej normy je nutná aj vzhľadom na náš vstup do Európskej únie.
Zobraziť všetky