Verejný ochranca práv: Represia problém nerieši

15.04.2009

Tlačová správa: Verejný ochranca práv so znepokojením prijíma názory o potrebe znížiť vekovú hranicu trestnej zodpovednosti zo štrnásť na dvanásť rokov, ktoré sa objavili ako reakcie na nedávny policajný zásah proti deťom v Košiciach. Pavel Kandráč zdôrazňuje, že  deti sú najzraniteľnejšou skupinou obyvateľstva, ktorá si najťažšie uplatňuje svoje práva. V prípadoch, keď deti a mládež porušujú práva iných, len ich trestanie nepomôže. Cieľom musí byť dôsledná, komplexná a koordinovaná starostlivosť o deti a mládež ako súčasť sociálnej politiky štátu. „Výchova a prevencia sú najúčinnejšími spôsobmi ako zabrániť  deťom páchať protispoločenskú činnosť,“ upozorňuje verejný ochranca, ktorý v tejto otázke našiel zhodu aj s členmi delegácie Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania počas jej nedávnej návštevy v Bratislave. Predmetom diskusie bola aj tendencia stanoviť spoločnú hranicu veku trestnej zodpovednosti v rámci Európskej únie. Verejný ochranca práv ďalej pripomína, že pri deťoch vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody zostáva na Slovensku stále nevyriešeným problémom dodržiavanie ich práva na vzdelanie a zabezpečenie povinnej školskej dochádzky. 
Od nástupu do funkcie vybavil verejný ochranca práv Pavel Kandráč vyše 2000 podnetov, ktoré sa týkali detí. Samotným deťom a dospelým v súvislosti so starostlivosťou o deti poskytol viac ako 3500 právnych usmernení nad rámec svojej pôsobnosti. O jej rozšírenie na všetky práva a slobody so zámerom ešte účinnejšie pomáhať aj deťom žiada verejný ochranca práv opätovne parlament v najnovšej správe o činnosti, s ktorou pred poslancov predstúpi v rámci dnes sa začínajúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Zobraziť všetky